nowe warunki techniczne

Nowe przepisy na rynku okien w 2017 roku

Zaostrzone wymagania termoizolacyjne dla okien i drzwi.

Rok 2017 jest ważnym okresem nie tylko dla wszystkich producentów, dystrybutorów i sprzedawców okien i drzwi  ale także dla inwestorów  i planujących prace budowlane czy remontowe.

Jedną z bardziej istotnych zmian, jest wejście w życie zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Od 1 stycznia 2017 roku zaostrzeniu uległy wymogi energooszędności dla całych budynków.  Stolarka okienna i drzwiowa  musi sprostać nowym podwyższonym wymogom termoizolacyjnym. Obowiązujący minimalny parametr przenikania ciepła dla okien pionowych i drzwi wynosi 1,1 W/m2K, dla okien dachowych natomiast 1,3 W/m2K.

Każda osoba, decydując się dzisiaj na zakup okien do swojego budynku  powinna wybrać  produkt spełniający te właśnie wymagania. Pakiety trzyszybowe gwarantują doskonałe parametry ciepłochronne i pozwalają uzyskać wymagany poziom termoizolacji dla całego okna. Pakiety szybowe CLIMATOPFAMILY posiadają  parametr przenikania ciepła dla szyb, w zależności od szerokości ramek dystansowych,  na poziomie 0,5 – 0,7 W/m2K. Okna z zestawami trzyszybowymi CLIMATOPFAMILY spełniają obowiązujące wymagania prawne.

Sugerujemy aby osoby, które dzisiaj są na etapie ustaleń architektonicznych dotyczących swoich inwestycji budowalnych czy remontowych, zwróciły szczególną uwagę na rodzaj materiałów jakie będą stosowane podczas realizacji.  Osoby, które kupiły projekt np. domu typowego, jednak do tej pory nie sfinalizowały inwestycji i nie wystąpiły o pozwolenie, powinny dokonać adaptacji projektu, która uwzględni nowe Warunki Techniczne.

SAINT-GOBAIN BUIDLING GLASS POLSKA szczególnie dba o najwyższą jakość swoich produktów, mając na uwadze nie tylko obowiązujący w danym momencie normy ale także myśląc o przyszłości, często wyprzedza decyzje ustawodawcy.

Warto zaznaczyć, że od 2021 roku wymagania dotyczące minimalnego parametru przenikania ciepła będą jeszcze wyższe – współczynnik przenikania ciepła nie będzie mógł przekroczyć wartości 0,9 W/(m2K).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury odnosi się do całości produktów dopuszczonych do obiegu handlowego. Wyjątek stanowią inwestycje, którym pozwolenie na budowę zostało nadane jeszcze w roku 2016 lub wcześniej a także pomieszczenia gdzie temperatura będzie niższa niż 16 C.